Schoolvakanties 2017 - 2018

De vakanties per regio en tijdvak

Hieronder vindt u de schoolvakanties voor het schooljaar 2017-2018. Het Ministerie van OCW hanteert daarbij een indeling in drie verschillende regio's. Hoe deze regio's zijn ingedeelt, vindt u op de pagina Regio-indeling Schoolvakanties.

Niet voor MBO, HBO en Universiteit
De genoemde vakanties gelden voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. MBO-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties zelf bepalen.


Herfstvakantie 2017

Regio midden en zuid: 14 oktober t/m 22 oktober 2017

Regio noord: 21 oktober t/m 29 oktober 2017

Let op: Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.


Kerstvakantie 2017 – 2018

Heel Nederland: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018


Voorjaarsvakantie 2018

Regio zuid: 17 februari t/m 25 februari 2018

Regio midden en noord: 24 februari t/m 4 maart 2018


Meivakantie 2018

Heel Nederland: 28 april t/m 6 mei 2018

Let op: Koningsdag valt in 2018 buiten de vastgestelde week meivakantie. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 5 mei tot en met 13 mei 2018. Scholen hoeven zich hier niet aan te houden.  Raadpleeg de schoolgids en/of de website van de school voor de juiste data..


Zomervakantie 2018

Regio noord: 7 juli t/m 19 augustus 2018

Regio midden:  14 juli t/m 26 augustus 2018

Regio zuid: 14 juli t/m 26 augustus 2018

Tips Schoolvakanties